Základní informace


Křižovatky architektury

 

9. ročník

 

Termín: 21. 9. 2017

16.30-17.00 hod.     vyhlášení výsledků soutěže Young Architect

                                   Award 2017 za účasti Alberta Kalacha

17.00-18.30 hod.     přednáška Alberta Kalacha za účasti Adama

                                   Gebriana - PŘEDNÁŠKA ZRUŠENA

Místo:    Kongresový sál, Vstupní hala II

               (mezi výstavními halami 3 a 4),

               PVA EXPO PRAHA

               Beranových 667, Praha 9 - Letňany

  

Vstup zdarma na základě on-line registrace.

 

Přednáška Alberta Kalacha proběhne v anglickém jazyce, dílčí konsekutivní překlad do českého jazyka zajišťuje Adam Gebrian.

 

Současná Praha je vnímána jako multikulturní město s důrazem na kvalitní veřejný prostor nejen pro obyvatele ale i pro návštěvníky města. Kvalitní architektura tento prostor spoluvytváří a ve svém důsledku posiluje image Prahy jako atraktivního a vyhledávaného turistického cíle zahraničními návštěvníky.

 

Přednáška mexického architekta Alberta Kalacha s navazující diskusí v rámci odborného doprovodného programu 28. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH.

 

Moderuje Adam Gebrian, propagátor a kritik architektury.

 

Prezentace A. Kalacha naváže na řadu významných světových architektů, kteří svým vystoupením v Praze pomáhají podpořit dialog mezi odbornou a širokou veřejností, jsou inspirací nejen pro budoucí generaci architektů, ale i pro dotčené orgány samosprávy.

 

Pozváním významného zahraničního architekta chce organizátor mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH zdůraznit úzkou spojitost profesní integrity mezi architektem a stavebníkem.

 

„Architektura je jediným lidským nástrojem pro obydlování světa. Obydlováním měníme naše okolí a životní prostředí, měníme i způsob, jakým svět obýváme a užíváme.“

Alberto Kalach

 

Alberto Kalach je znám svým velkým vlivem na mladou jihoamerickou architektonickou scénu svým nekompromisním přístupem k problematice ekologie a krajiny. Tvoří domy v souzvuku s přírodou, jeho stavby jsou plné zeleně, citlivě umístěny v přírodním rámci. Pracuje s vodou, uvědomuje si její úbytek a navrhuje řešení. Jeho vliv je dnes již globální. Spolupracuje s předními světovými umělci mexického původu doma i v zahraničí. Jeho monografie jsou vydávány po celém světě.

 

CÍLE

  • inspirovat mladou generaci architektů k odvaze vytvářet nepřehlédnutelnou architekturu, která Prahu zařadí mezi vyhledávaná města při cestách za moderní architekturou
  • vystoupením světově významného architekta v Praze podpořit dialog mezi městem a odbornou veřejností k otázkám kvalitního veřejného prostoru, hledání odpovědi na otázku, jak kvalitní architektura může přispět k lepšímu životu obyvatel i návštěvníků Prahy

 

CÍLOVÉ SKUPINY

  • studenti oborů architektura – schopnost měnit kulturu společnosti a posouvat ji kupředu je obecně spojována s mládím a mladí architekti nejsou v tomto ohledu výjimkou
  • široká veřejnost
  • státní správa a samospráva – odpovědnost za kvalitní veřejný prostor
  • vystavovatelé a návštěvníci mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH (konference se koná v rámci odborného doprovodného programu veletrhu)
  • odborná veřejnost – architekti, urbanisti, památkáři, projektanti, investoři, developeři, zástupci akademické sféry
  • média

 

Konference byla zařazena do programu celoživotního profesního vzdělávání České komory architektů. Vzdělávací program je ohodnocen 5 kreditními body.

Změna programu vyhrazena.