Křižovatky architektury jsou minulostí - oč se usilovalo?


Konference nabídla jednodenní informační platformu pro výměnu informací v klíčovém trojúhelníku problematiky - tedy mezi zástupci měst a obcí, státní správou a odbornou veřejností.

"Je i v mém zájmu podílet se na tom, aby v České republice vznikala funkční města s neporušitelným odkazem na historii. Světový pokrok nezastavíme a my musíme města a krajinu rozvíjet tak, aby vše fungovalo i za 200 let a naši potomci si mohli říci, že jsme nezaspali. Tato konference dopomůže propojit rozvoj krajiny s rozvojem měst,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová, která konferenci zahájila. Více...


Více