Prezentace


 • Dipl. Ing. Till Rehwaldt, Rehwaldt Landschaftsarchitekten, Německo

          LandscapeValues –ProtectandUse

 • doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

          K proměnám krajiny

 • Ing. Klára Salzmann, Ph.D., členka představenstva ČKA

          Kulturní krajina: rozvoj a ochrana

          Kulturní krajina v legislativě

 • Ing. arch. Vlasta Poláčková, atelier UP24

          Městská krajina a územní plánování

 • Ing. arch. Pavla Melková, ředitelka Sekce detailu města, IPR Praha

          Veřejná prostranství - koncepční přístup k městu

 • Ing. Štěpán Špoula, Sekce detailu města, Kancelář veřejného prostoru, IPR Praha

          Krajina měst - skutečně existuje hranice mezi městem a volnou krajinou?

 • Ing. Pavel Čížek, starosta Spáleného Poříčí

          Spálené Poříčí

 • Ing. Karolína Hrbková, náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí, Liberec

          Liberec a systém sdílení zeleně

 • Ing. Pavel Sekáč, náměstek ministra zemědělství

          Dotační tituly Společné zemědělské politiky EU ve vazbě na krajinu

 • Ing. Jiří Klápště, ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP

          Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu 

 • Mgr. Ing. Petr Lepeška, zástupce ředitele odboru územního plánování MMR

          Dotační tituly na plánování krajiny

 • Petr Velička, autorizovaný architekt - krajinářská architektura, M&P architekti - Ateliér krajinářské architektury

          Křižovatky architektury 2016


Více