Prezentace


 • Dipl. Ing. Till Rehwaldt, Rehwaldt Landschaftsarchitekten, Německo

          LandscapeValues –ProtectandUse

 • doc. Mgr. Karel Stibral, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

          K proměnám krajiny

 • Ing. Klára Salzmann, Ph.D., členka představenstva ČKA

          Kulturní krajina: rozvoj a ochrana

          Kulturní krajina v legislativě

 • Ing. arch. Vlasta Poláčková, atelier UP24

          Městská krajina a územní plánování

 • Ing. arch. Pavla Melková, ředitelka Sekce detailu města, IPR Praha

          Veřejná prostranství - koncepční přístup k městu

 • Ing. Štěpán Špoula, Sekce detailu města, Kancelář veřejného prostoru, IPR Praha

          Krajina měst - skutečně existuje hranice mezi městem a volnou krajinou?

 • Ing. Pavel Čížek, starosta Spáleného Poříčí

          Spálené Poříčí

 • Ing. Karolína Hrbková, náměstkyně pro územní plánování, veřejnou zeleň a životní prostředí, Liberec

          Liberec a systém sdílení zeleně

 • Ing. Pavel Sekáč, náměstek ministra zemědělství

          Dotační tituly Společné zemědělské politiky EU ve vazbě na krajinu

 • Ing. Jiří Klápště, ředitel odboru obecné ochrany přírody a krajiny MŽP

          Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu 

 • Mgr. Ing. Petr Lepeška, zástupce ředitele odboru územního plánování MMR

          Dotační tituly na plánování krajiny

 • Petr Velička, autorizovaný architekt - krajinářská architektura, M&P architekti - Ateliér krajinářské architektury

          Křižovatky architektury 2016


Více

Copyright © Všechna práva vyhrazena. 1996-2021 ABF a.s. PVA a.s.   PVA EXPO, a.s.   Kontakty   Ochrana osobních údajů

Publikování nebo další šíření obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu.
Provozovatel neručí za správnost údajů uváděných jinými firmami.