Národní technické muzeum zve na výstavu Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV.


Výstava, která je součástí oslav 700. výročí narození císaře a krále Karla IV., Vás zavede do prostředí středověké stavební huti. Na pozadí stavby opevnění Nového Města pražského se můžete seznámit s dobovými stavebními technikami a řemesly včetně práce s velkými gotickými stavebními stroji. Funkční repliky velkých středověkých strojů jsou k vidění před budovou muzea.

 

Výstava zachycuje atmosféru středověkého staveniště. Jejím hlavním tématem je stavba opevnění Nového Města pražského, důležité části města, protože bez fortifikace zajišťující bezpečnost by existence tehdejšího města nebyla možná. Ve výstavním sále je vztyčena část rozestavěné hradby, která je postavena podle původní technologie a za pomoci autentického materiálu. Zmapována je zde celá technologie stavby a její fáze od lámání kamene, přes jeho zpracování, dopravu a samotnou stavbu hradby. Na stavbě hradby jsou dokumentována jednotlivá stavební řemesla a prezentovány jsou dobové technologie zpracování vápna a přípravy malty. Více informací o výstavě na stránkách muzea.

 


Více