Základní informace


Křižovatky architektury

Kulturní krajina: proměny - tvorba - ochrana

 


KONFERENCE

 

Termín: 2. 6. 2016, 8.30-16.00 hod.


Místo:     Národní technické muzeum

                Kostelní 42, Praha 7

  

Cíl konference

Cílem již 8. ročníku konference je pokračovat v diskusi na celospolečensky aktuální téma, letos se zaměří na rozvoj a ochranu kulturní krajiny, systémy sídelní zeleně a na možnosti čerpání dotací pro zlepšení městské krajiny. K diskusi budou přizvány všechny zájmové skupiny, kterými jsou především zástupci měst a obcí, dále památkáři, architekti, urbanisti, akademická obec, developeři, studenti a média.

 

Okruhy témat

 • rozvoj a ochrana kulturní krajiny
 • systémy sídelní zeleně, krajina ve městě
 • možnosti čerpání dotací pro zlepšení kvality krajiny
 • case studies (tuzemské i zahraniční)

 

Konference by měla

 • stát se informační platformou pro dialog především se zástupci měst, státní správy a s odbornou veřejností,
 • poskytnout účastníkům příklady z praxe,
 • definovat společenské aspekty,
 • představit související legislativu s památkovou péčí, právní aspekty,
 • hledat nová východiska a přístupy.

 

Programová rada

Za přípravu programu konference zodpovídá programová rada složená z respektovaných odborníků a zástupců cílových skupin konference:

 • PhDr. Anna Matoušková, náměstkyně ministra kultury
 • Ing. Klára Salzmann, Ph.D., členka představenstva ČKA, předsedkyně programové rady
 • Mgr. Květa Vitvarová, ředitelka SHS ČMS
 • Ing. Dan Jiránek, výkonný ředitel SMO ČR

 

Cílové skupiny

 • samospráva, státní správa
 • architekti, urbanisti, památkáři, projektanti
 • investoři, developeři
 • akademická obec, studenti
 • média

 

Konference byla zařazena do programu celoživotního profesního vzdělávání České komory architektů. Vzdělávací program je ohodnocen 5 kreditními body.


Více

Copyright © Všechna práva vyhrazena. 1996-2019 ABF a.s. PVA a.s.   PVA EXPO, a.s.   Kontakty   Ochrana osobních údajů

Publikování nebo další šíření obsahu je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu.
Provozovatel neručí za správnost údajů uváděných jinými firmami.